UW VRAAGSTUK IN BRIXX


Vul onderstaande gegevens zo compleet mogelijk in om er zorg voor te dragen dat uw aanvraag zo snel mogelijk kan worden behandeld..

heeft u reeds contact gehad met een docent van een opleiding, dan geeft u dat hier aan.

Indien u contact heeft gehad met een opleiding, geeft u dat hier aanUW VRAAG


Een eenduidige en heldere omschrijving van de werkzaamheden zorgt u ervoor dat een student een inschatting kan maken van de bijdrage aan uw vraagstuk. Tevens geeft u ons een beeld welk type student het best past bij uw vraagstuk.

U kunt meerdere werkzaamheden aangeven

Hier kunt u een uitbreidde omschrijving geven van uw aanvraag. Het is niet noodzakelijk alle werkzaamheden te benoemen, dit komt later aan bod bij het onderdeel werkzaamheden. Wel kunt u aangeven waar u hulp bij nodig heeft, wat uw visei is bij uw vraag en wat u verwacht van het eindresultaat.WERKZAAMHEDEN


Een eenduidige en heldere omschrijving van de werkzaamheden zorgt u ervoor dat een student een inschatting kan maken van de bijdrage aan uw vraagstuk. Tevens geeft u ons een beeld welk type student het best past bij uw vraagstuk.

U kunt meerdere werkzaamheden aangeven

Kies een of meer werkzaamheden die de deelnemer gaat uitvoeren.

Voor hoeveel studenten denkt u dat het vraagstuk geschikt is?
MEERWAARDE


Een student maak een keus op basis van interesse en meerwaarde voor zijn of haar opleiding.
De meerwaarde splitsen wij op in de verwachtingen die u heeft van een student en hetgeen een student kan leren (of van u kan verwachten).

Voorbeelden van verwachtingen zijn bijvoorbeeld: enthousiasme, creativiteit, nauwkeurigheid, afspraken nakomen, etc,
Voorbeelden van leren zijn bijvoorbeeld: boekhouden, plannen, organiseren, draaiboek maken, presenteren, begeleiden, etc.
bijvoorbeeld enthousiasme, creativiteit of nauwkeurigheid.

Wij zetten uw omschrijving om in competenties, vaardigheden of kernkwaliteiten passende bij het project en de gewenste deelnemerRESULTAAT


Omschrijf zo kort mogelijk (liefst in één woord) welk resultaat u verwacht aan het eind van het project. Denk bijvoorbeeld aan: Presentatie, Demonstratie, Oplevering huis, Schone stal, Onderzoeksresultaten, Enquete, Draaiboek, etc.

Wij willen ook graag weten of er sprake is van een vast oplever moment en wat u voor verwachtingen heeft bij het op te leveren resultaat.

Geef aan wanneer het vraagstuk uiterlijk afgerond dient te zijn

Denk bijvoorbeeld aan een evenement, demonstratie of eindpresentatie op locatie

Captcha

Alert!