UW STAGEPLAATS


Een eenduidige en heldere omschrijving van de werkzaamheden zorgt u ervoor dat een student een inschatting kan maken van de bijdrage aan uw organsatie. Tevens geeft u ons een beeld welk type student het best past bij uw vezroek.

U kunt meerdere werkzaamheden aangeven

Hier kunt u een uitbreidde omschrijving geven van uw BPV aanvraag. Het is niet noodzakelijk alle werkzaamheden te benoemen, dit komt later aan bod bij het onderdeel werkzaamheden. Wel kunt u aangeven waar u hulp bij nodig heeft, wat uw visei is bij uw vraag en wat u verwacht van het eindresultaat.WERKZAAMHEDEN


Een eenduidige en heldere omschrijving van de werkzaamheden zorgt u ervoor dat een student een inschatting kan maken van de bijdrage aan uw vraagstuk. Tevens geeft u ons een beeld welk type student het best past bij uw vraagstuk.

U kunt meerdere werkzaamheden aangeven

Kies een of meer werkzaamheden die de stagair gaat uitvoeren.
MEERWAARDE


Een student maak een keus op basis van interesse en meerwaarde voor zijn of haar opleiding.
De meerwaarde splitsen wij op in de verwachtingen die u heeft van een student en hetgeen een student kan leren (of van u kan verwachten).

Voorbeelden van verwachtingen zijn bijvoorbeeld: enthousiasme, creativiteit, nauwkeurigheid, afspraken nakomen, etc,
Voorbeelden van leren zijn bijvoorbeeld: boekhouden, plannen, organiseren, draaiboek maken, presenteren, begeleiden, etc.
bijvoorbeeld enthousiasme, creativiteit of nauwkeurigheid.

Wij zetten uw omschrijving om in competenties, vaardigheden of kernkwaliteiten passende bij de stage en de gewenste stagaireSTAGE GEGEVENS

Om uw aanvraag compleet te maken, verzoeken wij u de onderstaande gegevens zorgvuldig in te vullen
Vul de adresgegevens in van de locatie waar de stagiaire zijn stage hoofdzakelijk zal verlopen
Captcha

Alert!